Magisteruppsats om övervikt och obesitas hos barn blir riksnyhet

2023-03-13

Jessica Miregård, verksam som samordnande dietist i Barnhälsovården Sörmland, valde att skriva sin magisteruppsats vid Institutionen för kostvetenskap. 

Tack vare samarbetet med barnhälsovårdsöverläkaren Charlotte Nylander ville hon sammanställa nationella data från Barnhälsovården 2018 och 2020. Uppsatsen blev en vetenskaplig artikel i Acta Paediatrica som uppmärksammades nationellt och internationellt. Jessicas sammanställning visade att övervikt och obesitas ökade mycket kraftigt under pandemin. Detta är den största studien i världen på området.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2022-11-29