Ny publikation om lärande i hem och konsumentkunskap

2022-10-25

En ny publikation från oss studerar mat för hälsa som utbildningsinnehåll. Vad blir möjligt att lära sig utifrån ett givet innehåll? 

De flesta vet att maten vi äter påverkar vår hälsa – men vad och hur lär vi oss egentligen? Hälsa är ett centralt perspektiv i grundskolans hem och konsumentkunskap (HK) och här har en skolklass och deras två HK-lärare följts under ett läsår.

Genom att dela in utbildningsinnehållet i fakta (kvalifikation), normer och värden (socialisation) och personformering (subjektifikation) konstateras bland annat att utbildningen kan få konsekvenser som inte är i linje med lärarens intentioner. Det kan t ex handla om att mat och ätande värderas dikotomt som bra eller dåligt enbart utifrån näringsinnehåll.

Artikeln som publicerats i Scandinavian Journal of Educational Research är av intresse för HK-lärare men även för andra som arbetar med undervisning om mat för hälsa på olika nivåer. Kontaktperson: Gita Berg

Nyheter

Senast uppdaterad: 2022-11-29