Forskarskolan InSyNC

Välkommen till forskarskolan InSyNC

InSyNC – Integrating Sustainability in Nutrition Care är en nationell forskarskola i samarbete mellan Uppsala universitet, Göteborgs universitet och Umeå universitet. InSyNC finansieras av Vetenskapsrådet och är den första forskarskolan någonsin i Sverige med fokus på nutrition och dietetik. 

Forskarskolan genomsyras av det övergripande temat ”Att integrera hållbarhet i nutritionsvården”, med forskningsprojekt och aktiviteter inom tre underteman: Nutrition och ätande genom livet, Nutrition i hälsofrämjande arbete samt Tillgång till högkvalitativ nutritionsvård via digitalisering och innovation. 

Forskningsprojekt inom InSyNC

Uppsala universitet 

  • Den kliniska dietistens arbete inom cancervård 
  • Dietisten i barnhälsovården
  • Kost och fysisk aktivitet för ett hälsosamt åldrande
  • INIS - global studie om dietisters användning av nutritionsinformatik 

Göteborgs universitet 

  • Fettintag och effekter på blodfetter och inflammation
  • D-vitaminintag– strategier för hållbar hälsa och klimat
  • Reproduktion och kardiometabol risk hos kvinnor

Umeå universitet 

  • Nutritionsutredning av sjukdomsrelaterad undernäring i klinisk praxis
  • Näringsmässiga och sociala aspekter av matfattigdom bland barnfamiljer i Sverige
  • Gruppbaserat, personcentrerat lärande gällande nutritionsåtgärder för personer med kronisk sjukdom

För mer information om forskarskolan, kontakta projektledare Elin Lövestam

Senast uppdaterad: 2023-10-02