Forskarskolan InSyNC

Välkommen till forskarskolan InSyNC

InSyNC – Integrating Sustainability in Nutrition Care är en nationell forskarskola i samarbete mellan Uppsala universitet, Göteborgs universitet och Umeå universitet, som nu rekryterar totalt tio doktorander. InSyNC finansieras av Vetenskapsrådet och är den första forskarskolan någonsin i Sverige med fokus på nutrition och dietetik. 

Forskarskolan genomsyras av det övergripande temat ”Att integrera hållbarhet i nutritionsvården”, med forskningsprojekt och aktiviteter inom tre underteman: Nutrition och ätande genom livet, Nutrition i hälsofrämjande arbete samt Tillgång till högkvalitativ nutritionsvård via digitalisering och innovation. 

Urvalsprocess pågår

Utlysningarna till forskarskolans tio doktorandtjänster har nu stängt och urvalsprocessen pågår. Doktoranderna kommer att anställas vid respektive lärosäte inom följande områden:

Uppsala universitet 

  • Den kliniska dietistens arbete inom cancervård 
  • Dietisten i barnhälsovården
  • Kost och fysisk aktivitet för ett hälsosamt åldrande
  • INIS - global studie om dietisters användning av nutritionsinformatik 

Göteborgs universitet 

  • Fettintag och effekter på blodfetter och inflammation
  • D-vitaminintag– strategier för hållbar hälsa och klimat
  • Reproduktion och kardiometabol risk hos kvinnor

Umeå universitet 

  • Nutritionsutredning av sjukdomsrelaterad undernäring i klinisk praxis
  • Näringsmässiga och sociala aspekter av matfattigdom bland barnfamiljer i Sverige
  • Gruppbaserat, personcentrerat lärande gällande nutritionsåtgärder för personer med kronisk sjukdom

För mer information om forskarskolan, kontakta projektledare Elin Lövestam

Senast uppdaterad: 2023-05-10