Forskarutbildning

Vid Institutionen för kostvetenskap finns möjlighet till utbildning på forskarnivå i ämnet kostvetenskap. Forskarutbildningen innebär en tidsbegränsad anställning som doktorand vid institutionen och antagning till utbildning på forskarnivå i kostvetenskap sker bara när plats är utlyst. Utbildningen pågår under 48 nettomånader och avslutas med en filosofie doktorsexamen. Grundläggande behörighet har den som avlagt en magister- alternativt masterexamen eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 på avancerad nivå. Behörig kan också den vara som på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Dessutom krävs särskild behörighet genom 90 högskolepoäng i kostvetenskap eller motsvarande.

Kostvetenskap är ett tvärvetenskapligt och mångfacetterat forskningsämne. Doktorandernas avhandlingsämnen skiftar därför ifråga om forskningsfrågor, liksom metod- och teorianvändning, centralt i all forskning är dock mat och hälsa. Ett viktigt mål för ämnet kostvetenskap är att stärka en professionsinriktad forskning knuten till de områden som institutionen utbildar för.

En utbildning på forskarnivå innefattar både avhandlingsarbete och kurser samt ett aktivt deltagande i de seminarier som ges vid institutionen. Vanligtvis undervisar också doktoranden på institutionen och är en del av kollegiet under denna tid. För varje doktorand utses minst två handledare, varav en är huvudhandledare.

Kontakt vid forskarutbildningsfrågor: Elin Lövestam 018-471 2329

Allmän studieplan

Nedan presenteras några av våra nuvarande doktorander:

Emma Wilandh

Doktorand vid Institutionen för kostvetenskap

Gita Berg

Universitetsadjunkt vid Institutionen för kostvetenskap

Linnea Apelman

Doktorand vid Institutionen för kostvetenskap

Inger Nilsen

Doktorand vid Institutionen för kostvetenskap

Doktorand vid Centrum för klinisk forskning Dalarna

Senast uppdaterad: 2024-01-05