Master- och magisterexamen

Vid Institutionen för kostvetenskap erbjuds en fördjupning i kostvetenskap genom fristående ämneskurser, inklusive uppsatskurser. Dessa kurser kan kombinerat med metodkurser samt andra valfria kurser inkluderas i en masterexamen (120 hp) eller en magisterexamen (60 hp).  Det tidigare fakultetsgemensamma Masterprogrammet i samhällsvetenskap med inriktning mot kostvetenskap, påbörjades för sista gången HT2021.

För att du ska kunna påbörja examen på avancerad nivå krävs att du först avlagt en minst treårig generell examen på grundnivå (kandidatexamen i kostvetenskap), alternativt en minst treårig yrkesexamen (dietistexamen). Behörighetskrav för respektive kurs anges i kursens kursplan. Uppsatskurserna kräver exempelvis att man läst metodkurs på avancerad nivå.

Masterexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt 120 högskolepoäng (två års heltidsstudier). Examen ska innehålla kurser på avancerad nivå om minst 90 hp, varav minst 60 hp inom huvudområdet kostvetenskap. I huvudområdet ska ingå ett självständigt examensarbete om minst 30 högskolepoäng. 30 högskolepoäng får avse kurser på grundnivå. De får dock inte vara kurser som ingått i tidigare examen. En magisterexamen utgörs av kurser motsvarande en ”halv master”.  På detta sätt kommer du att kunna ”plocka ihop” en master- eller magisterexamen utifrån kurser som intresserar dig.

Förutom våra ämneskurser i kostvetenskap här i Uppsala kan du som student söka efter ämnes- och metodkurser vid andra institutioner och universitet, att inkludera i din examen. Se exempelvis aktuellt kursutbud via Institutionen för kost- och måltidsvetenskap, Umeå universitet,  Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, Göteborgs universitet, Avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition, institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet, samt Avdelningen för mat- och måltidsvetenskap, fakulteten för naturvetenskap Kristianstad Högskola.

Senast uppdaterad: 2022-09-05