Utbildning

Vid Institutionen för kostvetenskap utbildas studenter på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Här utbildas ca 165 heltidsstuderande varje år.

Grundnivå

  • Dietistprogrammet (180 hp)
  • Kostvetarprogrammet (180 hp)
  • Hem- och konsumentkunskap. Fristående kurser (totalt 90 hp)
  • Fristående kurser

Dietistprogrammet startar varje vårtermin. Dietister arbetar i huvudsak inom sjuk- och hälsovården med patienter och kostbehandling vid olika sjukdomssymptom eller i folkhälsopreventivt syfte. Matens komplexa betydelse för människor i olika livssituationer utifrån olika perspektiv står i fokus.

Kostvetarprogrammet startar varje hösttermin. Kostvetare jobbar i huvudsak med måltidsservice och livsmedelsrelaterade frågor, t.ex. inom storhushåll, handel och industri. Att identifiera, lösa, analysera uppgifter rörande produktion, organisation och administration i måltidsrelaterade verksamheter står i fokus.

Hem- och konsumentkunskap: Grundkurs (30 hp) och fortsättningskurs (30 hp) ges genom distansundervisning. En fördjupningskurs (30 hp) är campusförlagd.

Avancerad nivå

Efter avslutad utbildning på grundnivå finns möjlighet att studera vidare på avancerad nivå. Vid Institutionen för kostvetenskap erbjuds ett fakultetsgemensamt Masterprogram i samhällsvetenskap med inriktning mot kostvetenskap. Masterprogrammet är uppbyggt av fakultetsgemensamma kurser, ämneskurser samt andra valbara kurser. Masterprogrammet omfattar totalt 120 hp men kan avslutas med en magisterexamen om totalt 60 hp. En masterexamen ger behörighet till forskarutbildning. Institutionens kurser på avancerad nivå går också att läsa som fristående kurs.

Forskarutbildningen inom kostvetenskap omfattar fyra års heltidsstudier för doktorsexamen.