Utbildning

Vid Institutionen för kostvetenskap utbildas studenter på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Här utbildas ca 165 heltidsstuderande varje år.

Grundnivå

  • Dietistprogrammet (180 hp)
  • Kostvetarprogrammet (180 hp)
  • Hem- och konsumentkunskap. Fristående kurser (totalt 90 hp)
  • Fristående kurser

Dietistprogrammet startar varje vårtermin. Dietister arbetar i huvudsak inom sjuk- och hälsovården med patienter och kostbehandling vid olika sjukdomssymptom eller i folkhälsopreventivt syfte. Matens komplexa betydelse för människor i olika livssituationer utifrån olika perspektiv står i fokus.

Kostvetarprogrammet startar varje hösttermin. Kostvetare jobbar i huvudsak med måltidsservice och livsmedelsrelaterade frågor, t.ex. inom storhushåll, handel och industri. Att identifiera, lösa, analysera uppgifter rörande produktion, organisation och administration i måltidsrelaterade verksamheter står i fokus.

Hem- och konsumentkunskap: Grundkurs (30 hp) och fortsättningskurs (30 hp) ges genom distansundervisning. En fördjupningskurs (30 hp) är campusförlagd.

Avancerad nivå

Efter avslutad utbildning på grundnivå finns möjlighet att studera vidare på avancerad nivå. Vid Institutionen för kostvetenskap erbjuds en fördjupning i kostvetenskap genom flera fristående ämneskurser. Dessa kurser kan kombinerat med metodkurser samt andra valfria kurser inkluderas i en master- eller en magisterexamen. Det tidigare fakultetsgemensamma Masterprogrammet i samhällsvetenskap med inriktning mot kostvetenskap, påbörjades för sista gången HT2021.

Forskarutbildningen inom kostvetenskap omfattar fyra års heltidsstudier för doktorsexamen.

Senast uppdaterad: 2022-03-04