Internationellt samarbete

Internationellt samarbete pågår i samverkan med olika organisationer inom både utbildning och forskning. Internationell samverkan är en strategi för att uppnå ökad kvalitet inom forskning och utbildning. Vidare är det en ständigt pågående process som utvecklar institutionens verksamhet genom att personal och studenter är aktiva i olika former av internationella sammanhang.  

European Federation of Associations of Dietitians (EFAD) är en organisation vars medlemmar är nationella föreningar för dietister och kostvetare i Europa. Organisationen arbetar för att stärka utvecklingen av professionens område, samarbeta med andra organisationer inom området samt bidra till en positiv utveckling av området mat och hälsa för Europas befolkning.

De universitet och högskolor som utbildar kostvetare och dietister kan numer vara associerade medlemmar i EFAD och det är Institutionen för kostvetenskap vid Uppsala universitet. EFAD organiserar årligen konferenser utifrån olika teman och vanligen möjliggör ett stipendium från Lundellska fondstiftelsen att två studenter från institutionen kan delta i konferensen. Vidare är EFAD indelat i olika arbets/intresseområden och för närvarande är European Specialist Dietetic Network (ESDN) Food Service det område som institutionen är aktiv inom.

Mer information om EFAD.

Kontaktperson: Ylva Mattsson Sydner

The European Association for the Study of Obesity (EASO) är en organisation som främjar forskning om fetma samt utveckling och genomförande av handlingsplaner för att minska börda för de som lider av fetma genom prevention och behandling.  

EASO består av 31 nationella organisationer som presenterar mer än 4 000 forskare från hela Europa. Sverige representeras genom Svensk Förening för Obesitasforskning (SFO) som har grundats av bl.a. Professor Stephan Rössner. EASO organiserar årligen kongresser och 2016 är det Göteborg som står värd. Bland de senaste projekt som EASO har initierat är utveckling av europeiska riktlinjer för kostbehandling av fetma i samarbete med European Federation of Associations of Dietitians (EFAD, se ovan).

Mer information om EASO:

Mer information om SFO. 

Kontaktperson: Paulina Nowicka

European Childhood Obesity Group (ECOG) är en organisation för behandlare och forskare aktiva inom barnfetma. ECOG grundades 1991 med målet att “help the European community at large to understand fully the health, social, psychological and economic impacts of childhood obesity, and work together to take this growing problem off the menu in Europe”. ECOG organiserar årliga vetenskapliga möten och 2015 är det Stockholms tur att gästas av de främsta forskarna inom barnfetma.

Mer information om ECOG.

Kontaktperson: Paulina Nowicka

En Global Allians för Kroniska Sjukdomar (GACD) är det första samarbetet mellan stora forskningsfinansiärerer som stödjer gemensamma program särskilt inriktade på kroniska icke-smittsamma sjukdomar (hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, vissa cancerformer, lungsjukdomar och psykisk ohälsa). Tillsammans står medlemmarna i alliansen för 80% av folkhälsoforskningsfinansieringen i hela världen. Alliansen samordnar och stödjer forskningsaktiviteter globalt som behandlar prevention och behandling av icke-smittsamma sjukdomar/kroniska icke-smittsamma sjukdomar. Icke-smittsamma sjukdomar står för 60% av dödsfallen i världen. GACD har en multinationell, multidisciplinär forskningsinriktning och lyfter främst behoven i låg- och medelinkomstländer (LMIC), där 80% av dödsfallen från kroniska sjukdomar finns. Alliansen fokuserar också på forskning om sårbara befolkningsgrupper i mer utvecklade länder.

Mer information om GACD.

Kontaktperson: Meena Daivadanam (Medordförande för diabetesprogram – GACD)