Samverkan

Forskare och lärare på Institutionen för kostvetenskap samverkar med det omgivande samhället på många olika sätt.

Samverkan med olika aktörer i samhället

Vid Institutionen för kostvetenskap är samverkan med det omgivande samhället av stor betydelse för både utbildning och forskning. Strategin är, liksom vid Uppsala universitet, att samverkan ska vara integrerad i utbildning och forskning. Vidare att det ska vara ett ömsesidigt kunskapsutbyte som främjar kvalitetsutvecklingen av forskning och utbildning, liksom dessa områdens framsteg ska komma samhället till nytta. En betydande del av institutionens samverkan sker med de två yrkesföreningarna Dietisternas Riksförbund och Kost & Näring och dess representanter. Alla handledare som medverkar i den verksamhetsförlagda utbildningen vid dietistprogrammet respektive kostvetarprogrammet har också en betydande roll i en ömsesidig dialog för utveckling av kvalitet och relevans i utbildningarna.  Vidare utgör alla externa organisationer och företag som medverkar med förslag på uppsatsämnen också en viktig del av samverkan.

Lärare och forskare vid institutionen är efterfrågade som experter och föreläsare i många olika sammanhang och av olika organisationer och företag. I dessa möten väcks ofta frågor som genererar nya forskningsfrågor eller önskningar om gemensamma projekt och utbildningsmoment. Vi ser gärna en breddad och fördjupad samverkan med olika aktörer i det omgivande samhället.

Verksamhetsförlagd utbildning

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ingår i både Dietistprogrammet  och Kostvetarprogrammet. Under perioden ska studenterna dels få ta del av den aktuella verksamheten samt under handledning genomföra olika arbetsuppgifter. För att praktikperioden ska vara möjlig behövs handledare och arbetsplatser inom relevanta yrkesområden.

Mer information om att ta emot en kostvetarstudent

Senast uppdaterad: 2022-09-30