Samverkan

Institutionen för kostvetenskap

Samverkan

Vid Institutionen för kostvetenskap är samverkan med det omgivande samhället av stor betydelse för både utbildning och forskning. Strategin är, liksom vid Uppsala universitet, att samverkan ska vara integrerad i utbildning och forskning. Vidare att det ska vara ett ömsesidigt kunskapsutbyte som främjar kvalitetsutvecklingen av forskning och utbildning, liksom dessa områdens framsteg ska komma samhället till nytta. En betydande del av institutionens samverkan sker med de två yrkesföreningarna Dietisternas Riksförbund och Kost & Näring och dess representanter. Alla handledare som medverkar i den verksamhetsförlagda utbildningen vid dietistprogrammet respektive kostvetarprogrammet har också en betydande roll i en ömsesidig dialog för utveckling av kvalitet och relevans i utbildningarna.  Vidare utgör alla externa organisationer och företag som medverkar med förslag på uppsatsämnen också en viktig del av samverkan.

Lärare och forskare vid institutionen är efterfrågade som experter och föreläsare i många olika sammanhang och av olika organisationer och företag. I dessa möten väcks ofta frågor som genererar nya forskningsfrågor eller önskningar om gemensamma projekt och utbildningsmoment. Vi ser gärna en breddad och fördjupad samverkan med olika aktörer i det omgivande samhället.

Senast uppdaterad: 2021-09-30