Mat, måltider och hälsa – hur och vad lär sig elever i grundskolans hem- och konsumentkunskap?

Hem- och konsumentkunskap (HK) är ett obligatoriskt ämne som alla elever möter i den svenska grundskolan. Ett av kursplanens tre kunskapsområden är mat, måltider och hälsa, men hur och vad lär sig eleverna? Vilka lärprocesser och undervisningsstrategier bli synliga i utbildningskontexten genom det samspel som sker mellan deltagande parter?

Detta ämnesdidaktiska forskningsprojekt baseras på en klassrumsstudie där tolv elever i en åttondeklass och deras två HK-lärare ingår.  Videofilmade observationer och intervjuer med inslag av stimulated recall används för att undersöka elevernas lärprocesser och lärarnas undervisningsstrategier med särskilt fokus på hur kunskaper om mat, måltider och hälsa konstrueras i klassrummet. Projektet ingår i forskarskolan UpRiSE– Uppsala Research School in Subject Education 

Kontaktperson: Gita Berg

Gita Berg

PhD student at Department of food studies, nutrition and dietetics

Email:
gita.berg[AT-sign]ikv.uu.se
Last modified: 2022-09-05