Kost- och näringsintag och glukosprofil före och efter bariatrisk kirurgi

Bariatrisk kirurgi (exempelvis gastric by-pass och sleeve gastrektomi) vid fetma är idag en allt mer förekommande behandlingsmetod. I och med de anatomiska förändringarna av mag-tarmkanalen och medföljande metabola- och endokrina förändringar hos patienten påverkas aptit, matpreferenser, portionsstorlekar, dryckesintag och absorption av energi- och näringsämnen. Samtidigt avser operationen som sådan förbättra patientens blodsockerreglering. Syftet med aktuellt avhandlingsarbete är därför att närmare undersöka kost-, närings- och vätskeintag med fokus på interstitiell glukosprofil hos patienter före och efter bariatrisk kirurgi.

Kontaktperson: Inger Nilsen, tel 023-492729
inger.nilsen@regiondalarna.se   

 

Inger Nilsen

PhD student at Department of food studies, nutrition and dietetics

PhD student at Center for Clinical Research Dalarna

Last modified: 2022-09-09