SensAlg - en sensorisk kunskapsgrund för ökad konsumtion av svenska makroalger

 ​Just nu söker vi deltagare till vår sensoriska panel!

Vi söker dig som:

  • är intresserad av att prova nya livsmedel och tycker om att prata mat och smak
  • fyllt 18 år
  • talar flytande svenska
  • trivs bra med att arbeta i grupp
  • har förmåga att sätta ord på dina tankar och sinnesintryck
  • är tillgänglig för träffar under våren 2024

Vi träffas på BMC, B1, plan 4  (Husargatan 3) 
Viss ersättning för deltagande utgår.

Läs mer och anmäl ditt intresse för uttagning till panelen. (senast den 31 januari)


Med SensAlg vill vi främja konsumtionen av svenskodlad tång, detta genom att undersöka möjligheter och utmaningar vad gäller dess sensoriska egenskaper, det vill säga utseende, lukt, smak och textur. Tång är en hälsosam och klimatsmart råvara med stora möjligheter ur ett hållbarhetsperspektiv; dels konkurrerar den inte om åkermark, dels kan den odlas utan gödsel, bekämpningsmedel eller bevattning. Smaken av tång, havets grönsaker, kan dock vara ny för många, varför kunskap om hur den på bästa sätt kan anpassas och optimeras är av största vikt. I SensAlg kommer vi för första gången att utvärdera barns och ungdomars acceptans för, och attityder till, livsmedel tillverkade av tång.

Projektet är ett samarbete mellan Uppsala universitet, Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, Axfoundation, Nordic Seafarm, FiskIdag och VegMe. 

Vid institutionen skriver Sermin Dahlstedt en avhandling inom projektet. För mer information, kontaka projektledare Pernilla Sandvik

Pernilla Sandvik

Senior Lecturer/Associate Professor at Department of food studies, nutrition and dietetics

Email:
pernilla.sandvik[AT-sign]ikv.uu.se

Sermin Dahlstedt

PhD student at Department of food studies, nutrition and dietetics

Email:
sermin.dahlstedt[AT-sign]ikv.uu.se
Last modified: 2024-01-08