Publikationer

Institutionens publikationer består framförallt av vetenskapliga artiklar i internationella tidskrifter.      

Våra senaste publikationer

Nedan visas de senaste publikationerna från våra forskare. En mer utförlig sökning bland våra publikationer kan du göra via Diva.

Publikationer

Senast uppdaterad: 2022-12-01