Kontaktpersoner

Prefekt/motsv:

Ylva Mattsson Sydner 018-471 2313

Programsamordnare Kostvetarprogrammet:

Malin Skinnars Josefsson 018-471 2328

Programsamordnare Dietistprogrammet:

Agneta Andersson 018-471 3442

Studierektor grund- och avancerad nivå samt studievägledare:

Helena Elmståhl 018-471 2207

Studierektor forskarnivå:

Afasaneh Koochek 018-471 3442

Jämställdhet och Likabehandling:

Helena Elmståhl 018-471 2207

Internationella utbyten:

Elin Lövestam 018-471 2329

Kursadministration:

Karin Hellstadius 018-471 2323