Om oss

Institutionen för kostvetenskap är del av den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet. Vid institutionen arbetar drygt 20 personer vid olika befattningar, bl.a. av professorer, universitetslektorer, postdoktorer och doktorander. Vid institutionen utbildas närmare 250 heltidsstuderande varje år.

Inom ämnet kostvetenskap har såväl utbildning på grund och avancerad nivå, liksom forskarutbildning och forskning en tvärvetenskaplig karaktär. Utgångspunkten för kostvetenskapen är det mångdimensionella området mat och människors ätande liksom områdets universalism, dvs. mat är nödvändigt för människans överlevnad. Vidare att mat används inom alla kulturer för att uttrycka ett slags kännetecken för mänsklighet. Detta kan t.ex. vara hur avståndstagande eller tillhörighet uttrycks genom vilka livsmedel som äts eller inte, liksom hur de tillreds och måltider ritualiseras. Mat är också en fråga för arbete kring folkhälsa och välfärd, vilket innebär att mat är av intresse såväl socialpolitiskt som nationalekonomiskt. Överlag så dominerar det naturvetenskapliga/medicinska området grundutbildningen, medan det samhällsvetenskapliga områdets teorier och metoder är framträdande på forskarutbildningen och inom forskning.