Om du handleder dietiststudenter på VFU – läs en kurs i höst

2021-03-17

Vi ger kursen ”Grundläggande utbildning för VFU-handledare” i höst. Kursen vänder sig till handledare för den verksamhetsförlagda utbildningen av dietister, psykologer och socionomer. Kursen omfattar 3 hp och ges på distans under hösten 2021.

Kursen är sökbar mellan den 15 mars och 15 april via:

http://www.antagning.se/