Information till alla studenter på Institutionen för kostvetenskap

2020-03-18

Från och med den 18 mars kommer all undervisning vid Uppsala universitet att ges på distans.

Från och med den 18 mars kommer all undervisning vid Uppsala universitet att ges på distans (dvs. med digitala undervisningsformer, självstudier och hemuppgifter). Den hastiga förändringen från campuskurser till distanskurser medför att lagda scheman kommer att ändras, liksom undervisningsformer och hur examineringen genomförs. Förändringarna kommer att se lite olika ut från kurs till kurs och moment till moment, beroende av områdets innehåll och vad som är både lämpligt och möjligt. Kursansvariga och biträdande kursansvariga är de som har det övergripande kunskaperna om hur allt hanteras i respektive kurs. Digitaliseringen av undervisningen innebär att vi kommer att använda verktyget ZOOM en hel del – följ anvisningarna i pdf-filen så du förbereder dig för möten via ZOOM