Revidering av kursen Företagsekonomi A

2020-02-27

Revidering av kursen Företagsekonomi A

Delkursen Marknadsföring och organisation I ges för sista gången under VT 20. Därefter ordnas sk avvecklingsprov under tre terminer för de studenter som inte är examinerade. Vid ev frågor kontakta Företagsekonomiska institutionen: daniel.lunneryd@fek.uu.se