Information om revidering av kurser och program fr.o.m. hösten 2020

2020-01-17

Information om revidering av kurser och program

I samband med revidering av kostvetarprogrammet har även kurser som berör både dietistprogrammet, kostvetarprogrammet och studenter som läser fristående kurser ändrats. Detta innebär att en del kurser har nya namn och ett reviderat innehåll fr.o.m. hösten 2020. Läs mer här