Vårterminen 2020 ger vi följande kurser på avancerad nivå:

2019-10-07

Childrens food and eating: biological and social perspectives (7,5 hp).

Current perspectives on food and society: culture, migration and health (7,5 hp)

Kurserna ges efter varandra, på halvfart, distans och med två fysiska träffar per kurs i Uppsala.

För mer information kontakta gärna Helena Elmståhl, helena.elmstahl@ikv.uu.se eller 018 471 2207