Platser kvar till utbildningar med start HT 2019

2019-08-08

Platser kvar till utbildning med start HT2019 

Vi har platser kvar på Masterprogrammet i samhällsvetenskap, inriktning kostvetenskap med start HT 2019. Det samma gäller två kurser i kostvetenskap på avancerad nivå; Evidensbaserad nutrition: att granska, värdera och tillämpa koststudier (7,5 hp) samt Mat, hälsa och kommunikation (7,5 hp).

Program och kurser är sökbara via www.antagning.se Eventuella frågor besvaras av Helena Elmståhl, Helena.Elmstahl@ikv.uu.se