Institutionens nyinstallerade lärostolsprofessor intervjuas om sin forskning

2018-11-20

Paulina Nowicka

vår första innehavare av lärostolsprofessuren i dietetikens kommunikation.