Alan Warde är en av 19 nya hedersdoktorer

2018-10-26

Hedersdoktor, doctor honoris causa, är en titel som tilldelas personer som gjort framstående vetenskapliga insatser eller på annat sätt främjat forskningen vid universitetet.

Alan Warde är professor i sociologi vid University of Manchester i Storbritannien. Under några år var han även gästprofessor vid Institutionen för kostvetenskap. Ward är en ledande forskare inom fältet konsumtionssociologi och har bland annat intresserat sig för ätandets sociologi. Han har till exempel visat hur praktikteori kan användas som teoretiskt ramverk för att analysera och förstå sociala trender kring alkoholvanor. Under senare år har hans forskning inkluderat ätandet i relation till samhällsfrågor som mat utanför hemmet, exkludering, ojämlikhet och hållbar utveckling. Internationellt har den konsumtionssociologiska forskningen utvecklats kraftigt under senare år och Warde är en mycket betydelsefull forskare i denna utveckling.

Läs mer om hedersdoktorerna