Utbildningsutbyte

2018-10-18

Under hösten har vi en utbytesstudent från Tyskland.

ERASMUS+ student Charlotte Schüler från Münster University of Applied Sciences studerar under Ht 2018 Livsmedelsvetenskap (15 hp) samt Sensorisk analysteknik och produktutveckling (15 hp) vid IKV.


Aktuell bild visar hennes demonstration av mjölksortiment utförd på svenska.