Meena Daivadanam leder ett internationellt forskningsprojekt

2018-10-15

Meena som är universitetslektor vid Institutionen för kostvetenskap, Uppsala universitet, och forskare vid Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet, leder SMART2D.

Smart2d står för Self-management approach and reciprocal learning for the prevention and management of type 2 diabetes. 

Länk till KI:s nyhetsartikel

In english