Hemkunskap i särskolan – mer bak än mat

2018-09-12

Hemkunskapsundervisningen i särskolan har fel fokus och hjälper inte barnen att bli självständiga vuxna. Länk till artikeln