Pedagogiskt projekt ”funktionella kursvärderingar” har tilldelats PUMA-medel.

2018-09-04

Bild från IKV:s kick-off dagar vid Noors slott i augusti 2018. Workshop ledd av Paulina Nowicka (sittande) och Agneta Andersson (stående)

Universitetslektorerna Agneta Anderson (stående) och Paulina Nowicka (sittande) är ansvariga för ett av tio utvalda projekt vid UU som i år har tilldelats medel från enheten för universitetspedagogik.

Projektets mål är att utforma och implementera en funktionell kursvärderingsmodell som främjar kvalitetsutveckling avseende institutionens samtliga kurser och program, och som stimulerar studenternas ansvartagande förhållningsätt i sitt lärande. Projektet startar hösten 2018 och pågår under hela 2019 för att avslutas och avrapporteras 2020.

Hela institutionens lärarkollegium samt institutionens studieråd Culina är betydelsefulla medaktörer i projektet