Ny lärostolsprofessor

2018-09-03

Paulina Nowicka är nyutnämnd lärostolsprofessor i kostvetenskap, särskilt dietetikens kommunikation.

Paulina innehar institutionens andra lärostolsprofessur och har under sin karriär huvudsakligen forskat kring barnfetma. Mer om Paulina