Disputation den 21 september

2018-08-14

Den 21 september försvarar doktorand Albina Granberg sin avhandling:

”Koka sjuda steka
Ett sociokulturellt perspektiv på matlagning i hem- och konsumentkunskap på grundsärskolan”

Disputationen äger rum kl 13.15 i sal A1:111a på BMC, Husargatan 3, Uppsala.

Opponent:  Docent Håkan Jönsson, Lunds universitet

Språk: Svenska