Institutionen för kostvetenskap byter det engelska namnet

2018-06-26

Institutionen för kostvetenskap lämnade in en begäran till Rektor
om byte av institutionens engelska benämning till Department of
food studies, nutrition and dietetics (nuvarande översättning är
Department of food, nutrition and dietetics). 

Rektor beslutade 2018-06-19 att översättningen av benämningen på Institutionen för kostvetenskap ska vara Department of food studies, nutrition and dietetics

Namnbytet speglar bättre den samhällsvetenskapliga inriktningen av institutionens forskning och utbildning.