Disputation den 8 juni

2018-04-18

Den 8 juni försvarar doktorand Malin Skinnars Josefsson sin avhandling:

”Food Service and Nutritional Care in Swedish Elderly Care
The Progress of National Actions and their Local Interpretations”

Disputationen äger rum kl 13.15 i sal A1:111a på BMC, Husargatan 3, Uppsala.

Opponent:  Docent Anne Marie Beck från Metropol, Köpenhamn

Språk: Engelska