Dietiststudenter på termin 5 deltog i DRF-kongress

2018-04-16

Dietiststudenter termin 5
Dietisternas riksförbunds kongress hölls torsdagen den 12 och fredagen den 13 april i Stockholm. 

Det var även ett tillfälle för förbundet att fira 40-årsjubileum. Temat för kongressen var ”Hållbar nutrition för hälsa genom hela livet”, och inleddes med att ordförande i DRF Susann Ask presenterade förbundets framtidvision. Presentationen följdes av ett antal förläsningar och workshops som behandlade olika aspekter av temat. Mellan programpunkterna gavs tillfällen till informella samtal och besök vid utställningsmontrar. Många av deltagarna deltog i torsdagskvällens jubileumsmiddag, som innehöll flera uppskattade tal, bland andra ett av IKV förra prefekt, Brita Karlström.