Övervikt/Fetma och Undervikt

2017-10-12

I The Lancet publicerades i veckan en väldigt viktig artikel om förekomst av övervikt/fetma och undervikt i många länder runt världen.

I arbetet med artikeln har mer än 2500 databaser sammanställts och i arbetet har professor Agneta Yngve, Institutionen för kostvetenskap, UU, tillsammans med professor Agneta Sjöberg, Göteborgs Universitet, bidragit med viktiga data på svenska barn från den s k WHO Childhood Obesity Study.

Artikel i The Lancet

An epic paper was just published in the Lancet regarding prevalence of overweight/ and underweight from many countries worldwide. In the inpressive work with this paper, data from more than 2500 databases have been merged. Professor Agneta Yngve, Department of Food, Nutrition and Dietetics, Uppsala University has together with prof Agneta Sjöberg contributed to this paper with Swedish data from the WHO Childhood Obesity Surveillance Initiative.