Tre miljoner till projekt om etiska aspekter av kostrådgivning

2023-11-06

Elin Lövestam, universitetslektor vid Institutionen för kostvetenskap, har tilldelats tre miljoner från Vetenskapsrådet för att undersöka etiska aspekter av kostrådgivning inom primärvården. 

Projektet sker i samarbete med professor Anna T Höglund och doktorand Susanna Pohjola vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, och är också en del av Uppsala universitets forskarskola i medicinsk humaniora.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2022-11-29