Forskning om ensamätande uppmärksammas av Äldre i Centrum

2023-05-26

Amanda Björnwalls senaste artikel om upplevelser av och reflektioner kring att äta ensam hos personer som är 70 år och äldre, har uppmärksammats av Äldre i Centrum. Du kan läsa mer här.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2022-11-29