Vi anordnar internationellt symposium inom sensorik i Uppsala

2023-05-09

Den 15-16 maj träffas forskare och yrkesverksamma inom sensorik i Uppsala.

Symposiet anordnas som ett samarbete mellan forskare vid institutionen för kostvetenskap, Sveriges Sensoriska Nätverk och European Sensory Science Society. Temat är Uniqueness and diversity in a globalized world – a sensory perspective och har lockat nästan 100 deltagare från hela Europa. Syftet är att främja internationella forskningssamarbeten men också ett tillfälle för  industri och akademi att samverka. 

För mer information kontakta: Pernilla Sandvik

Nyheter

Senast uppdaterad: 2022-11-29