Doktorand i kostvetenskap med inriktning krononutrition/måltidsmönster

2023-02-10

Vill du bli doktorand vid institutionen för kostvetenskap och studera hur måltidsmönster hänger ihop med hälsa?

Det är känt att cirkadiska rytmer (endogena biologiska processer i kroppen som återkommer med en periodicitet på 24 h) är viktiga för koordinering av en mängd olika fysiologiska processer och spelar roll för vårt ätande, aptitreglering, digestion och metabolism. Bland annat matens innehåll av olika näringsämnen och måltidsmönster påverkar dessa rytmer. Forskningen kopplat till hur matvanor och måltidsmönster hänger ihop med hälsa kallas för krononutrition.

Syftet med doktorandprojektet är att kartlägga måltidsmönster och tidpunkt på dygnet för intag av energi, näringsämnen och livsmedelskonsumtion i olika befolkningsgrupper genom att använda data från nationella och representativa befolkningsgrupper. Projektet syftar även till att studera hur måltidsmönster förhåller sig till riskmarkörer för kroniskt metabola sjukdomar. Doktorandprojektet är ett samarbete med Livsmedelsverket. För mer information om tjänsten https://www.uu.se/jobb/detaljsida/?positionId=594199

Kontaktperson: eva.warensjo.lemming@ikv.uu.se

Nyheter

Senast uppdaterad: 2022-11-29