37 miljoner till forskarskola inom nutrition och dietetik

2022-12-08

Institutionen för kostvetenskap vid Uppsala universitet kommer att leda en forskarskola inom hållbar nutrition och dietetik. Finansieringen kommer från Vetenskapsrådet och Elin Lövestam kommer att koordinera forskarskolan.

Forskarskolan kommer att vara ett samarbete mellan de tre universitet i Sverige som har examensrätt för dietistprogrammet: Umeå universitet, Göteborgs universitet och Uppsala universitet. InSyNC (Integrating Sustainability in Nutrition Care) blir den första forskarskolan någonsin i Sverige inom nutrition och dietetik.

Elin Lövestam, universitetslektor och programsamordnare för dietistprogrammet vid institutionen för kostvetenskap, är projektledare för ansökan och Vetenskapsrådet har beviljat 37 miljoner kronor i anslag.

Söktrycket är högt på dietistutbildningarna och antalet disputerade dietister är få. Det är svårt att få meriterade sökande till lärartjänster. Forskarskolans syfte är att säkerställa kompetensförsörjningen för en snabbt växande yrkeskår där det i nuläget finns många vakanta tjänster.

– Det här betyder enormt mycket för dietistprofessionen i Sverige. Det innebär en möjlighet för oss att synliggöra och förstärka kopplingen mellan forskning, undervisning och klinisk verksamhet inom dietetik, både inom primärvård och specialistvård. Det känns extra roligt att vi fått det här anslaget med tanke på att hållbarhet är i fokus, vilket är en viktig dimension i framtidens nutritionsvård, säger Elin Lövestam.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2022-11-29