Ny avhandling om matmiljön och dess roll för hälsosamt ätande

2022-11-09

Nyligen publicerades avhandlingen: Food environments in socioeconomically disadvantaged and immigrant populations through a non-communicable disease lens.

Doktorand Aravinda Berggren-Clausen på institutionen för kostvetenskap har nyligen spikat sin avhandling som handlar om matmiljön i utsatta områden i relation till välfärdssjukdomar. syftet med forskningen är att möjliggöra en mer nyanserad förståelse av matmiljön och interaktioner med denna, med fokus på socioekonomiska skillnader och invandrarpopulationer. 

Hela avhandlingen finns tillgänglig att läsa och på sidan 71 finns en sammanfattning på svenska. 

Den 25 november försvarar Aravinda sin avhandling vid en offentlig disputation.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2022-11-29