Uppsala Health Summit 2022

2022-10-24

Den 25–26 oktober 2022 hålls det internationella forumet Uppsala Health Summit på Uppsala slott. Tema för årets konferens är ’Healthy Lives from sustainable food systems’

Två av Institutionens lektorer, Nicklas Neuman och Eva Warensjö Lemming är med och organiserar en av konferensens workshops, The Diet-Health-Environment nexus. I denna workshop diskuteras möjliga lösningar till förändrade matvanor som är bra ur både ett hälsoperspektiv och ett hållbarhetsperspektiv (socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Läs mer om workshopen här.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2022-11-29