Konferensen Barns rätt till utveckling

2022-09-09

Institutionen var med och anordnade konferensen "Barns rätt till utveckling".

Det pågår många forskningsstudier på Uppsala universitet inom området barn och 
det finns stor potential för samarbete och fördjupning mellan institutioner och mellan 
fakulteter. För att samla den breda forskningen på temat "Barns rätt till utveckling" 
organiserades en tvärvetenskaplig konferens med syftet att visa på olika 
forskningsmiljöer och projekt där forskning om och med barn bedrivs. Institutionen representerades av Professor Paulina Nowicka, docent Pernilla Sandvik och Doktorand Linnea Apelman som alla forskar om och med barn på området kostvetenskap.

Linnea med sin poster.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2022-11-29