Högre seminarium Gita Berg

  • Datum: –14.45
  • Plats: Biomedicinskt centrum
  • Kontaktperson: Gita Berg
  • Seminarium

Doktorand Gita Berg presenterar den tredje delstudien i sitt avhandlingsprojekt som handlar om ämnesbunden estetik i skolämnet hem- och konsumentkunskap

Senast uppdaterad: 2022-06-13