Högre seminarier

Program för högre seminariet Höstterminen  2019

How to measure parenting: Development and validation of the questionnaire “Communicating with children” in Sweden

Onsdag 16 oktober, kl. 13.15 på Matsal 1 (B1:412b)
Föreläsare: Maria Somaraki, Doktorand, Uppsala universitet

Understanding Food Choices and Dietary Change Among Migrants in Host Countries: A Scoping Review with Expert Consultation

Onsdag 20 november, kl. 13.15 på Matsal 1 (B1:412b) BMC
Föreläsare: Aravinda Berggreen Clausen, Doktorand, Uppsala universitet

Patienters erfarenheter av nutritionsbehandling med kosttillägg – analys av kvalitativa intervjuer

Onsdag 27 november, kl. 13.15 på Paradmatsal  (B1:408b)
Föreläsare: Evelina Liljeberg, Doktorand, Uppsala universitet

Dietisters reflektioner och erfarenheter av att följa upp patienter med risk för undernäring samt utvärdering av nutritionsbehandlingens effekt.

Onsdag 11 december, kl. 13.15 på Paradmatsal  (B1:408b)
Föreläsare: Sheima Al-Adili, Doktorand, Uppsala universitet

Nutritionens betydelse efter mindre brännskador. Studiedesign.
Onsdag 18 december, kl. 13.15 på Matsal 1 (B1:412b) BMC
Föreläsare: Josefin Dimander, Doktorand, Uppsala universitet