Högre seminarier

Program för högre seminariet VÅRTERMINEN 2020

Understanding Food Choices and Dietary Change Among Migrants in Host Countries: A Scoping Review with Expert Consultation

Onsdag 26 februari, kl. 13.15 på Matsal 2 (B1:416b) BMC
Föreläsare: Aravinda Berggreen Clausen, Doktorand, Institutionen för Kostvetenskap Uppsala universitet

Carbio Study

Onsdag 25 mars, kl. 13.15 via ZOOM                                                                         Föreläsare: Mohammed Bajahzer, Doktorand, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Klinisk nutrition och metabolism. Uppsala universitet                                                                  

Nutritionens betydelse efter mindre brännskador

Onsdag första april, kl. 13.15 på Paradmatsal  (B1:408b) BMC                                  Föreläsare: Josefin Dimander, Doktorand, Institutionen för Kirurgiskvetenskap, Uppsala universitet

Metabolic Food Waste - the Climate Impact of Food Overconsumption in Sweden

Onsdag 15 april, kl. 13.15 på Paradmatsalen  (B1:408b) BMC. Föreläsare: Niina Sundin, Mastersstudent, Karolinska Institutet.

Dietisters reflektioner och erfarenheter av att följa upp patienter med risk för undernäring samt utvärdering av nutritionsbehandlingens effekt.

Onsdag 22 april, kl. 13.15 på  Paradmatsal  (B1:408b) BMC                                      Föreläsare: Sheima Al-Adili, Doktorand, Institutionen för Kostvetenskap Uppsala universitet

Eating alone among older people: A scoping review

Onsdag 27 maj, kl. 13.15 via zoom.
Föreläsare: Amanda Björnwall, Doktorand, Institutionen för Kostvetenskap Uppsala universitet

How do young children eat? -Validation of the Child Eating Behavior Questionnaire (CEBQ) using Item Response Theory (IRT) in diverse samples from Australia and Sweden

Onsdag 10 juni, kl. 13.15 på Matsal 1 (B1:412b)
Föreläsare: Maria Somaraki, Doktorand, Institutionen för Kostvetenskap Uppsala universitet

Kvalitativ intervjustudie om dietisters erfarenheter av nutritionsbehandling med kosttillägg

Onsdag 17 juni, kl. 13.15 på Matsal 1 (B1:412b) BMC                                                Föreläsare: Evelina Liljeberg, Doktorand, Institutionen för Kostvetenskap Uppsala universitet