Högre seminarier

Program för högre seminariet vårterminen 2021

Zoom länkar skickas inför respektive seminarietillfälle.

Datum: 17 februari, 13.15 – 14.45

Föreläsare: Emma Wilandh, Doktorand vid Institutionen för kostvetenskap

Ämne: Mitt avhandlingsarbete; ”Mat på sjukhus; organisation och styrning.”

Seminarieform: Seminarium/examination

Datum: 24 februari, 13.15 – 14.45

Föreläsare: Inger Nilsen, Doktorand vid Institutionen för kostvetenskap

Ämne: Protocol for a systematic review: Effect of a 2-4 week low energy diet regimen before bariatric surgery compared to other energy reduced diet regimens on body weight, glucometabolic status and liver volume

Seminarieform: Högre seminarium

Datum: 17 mars, 13.15 – 14.45

Föreläsare: Evelina Liljeberg, Doktorand vid Institutionen för kostvetenskap

Ämne: Nutrition therapy with oral nutritional supplements - Prescription and adherence in dietetic practice

Seminarieform: Slutseminarium

Datum: 24 mars, 13.15 – 14.45

Föreläsare: Naima Hagström, Doktorand vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Ämne: Effekter av anpassad kolhydratkost som anti-inflammatorisk behandling av barn med JIA

Seminarieform: Högre seminarium

Datum: 7 april, 13.15 – 14.45

Föreläsare: Josefin Dimander, Doktorand vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Ämne: Retrospektiv journalgranskningsstudie – nutritionens betydelse efter brännskador

Seminarieform: Högre seminarium

Datum: 12 maj, 13.15 – 14.45

Föreläsare: Gita Berg, Doktorand vid Institutionen för kostvetenskap

Ämne: Mat, måltider och hälsa – hur och vad lär sig elever i grundskolans hem- och konsumentkunskap?

Seminarieform: Mittseminarium

Datum: 26 maj, 13.15 – 14.45

Föreläsare: Sheima Al-Adili, Doktorand vid Institutionen för kostvetenskap

Ämne: Implementation of the process of goal-setting and documentation of outcomes in nutrition interventions. 

Seminarieform: Högre seminarium

Datum: 2 juni, 13.15 – 14.45

Föreläsare: Michael Fridén, Doktorand vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Ämne: Role of fatty acid composition in fatty liver: implications for type 2 diabetes

Seminarieform: Högre seminarium

Datum: 10 juni, 13.15 – 14.45

Föreläsare: Evelina Liljeberg, Doktorand vid Institutionen för kostvetenskap

Ämne: Meddelas senare

Seminarieform: Disputation

Senast uppdaterad: 2021-05-12