Forskning

Forskningsämnet kostvetenskap klargör den komplexitet som mat och måltider utgör hos enskilda individer, olika grupper och i olika kontexter. 

Aktuella forskningsprojekt

Kostvetenskap handlar om matens betydelse för människan i det moderna konsumtionssamhället. Institutionens forskning är samlad under tre huvudområden: dietetikens kommunikation, måltidsforskning och nutrition. Forskningen är i stor utsträckning tillämpad och nära kopplad till de områden som är av betydelse för de professioner som utbildas vid institutionen. Läs om våra pågående forskningsprojekt nedan.

Senast uppdaterad: 2024-02-08