Forskning inom kostvetenskap

Kostvetenskap handlar om matens betydelse för människan i det moderna konsumtionssamhället. Forskningsämnet kostvetenskap klargör den komplexitet som mat och måltider utgör hos enskilda individer, olika grupper och i olika kontexter utifrån naturvetenskapliga/medicinska och samhällsvetenskapliga perspektiv. Kostvetenskap har därmed en betydande bredd, såväl tematiskt som teoretiskt och metodologiskt. Vid institutionen finns flera forskningsinriktningar samlade under tre huvudområden: dietetikens kommunikation, måltidsforskning och nutrition (den offentliga måltiden är en betydande del inom måltidsforskning). Forskningsprojekten utgörs av både större nationella eller internationella samarbetsprojekt och av enskilda forskares arbeten. Forskningen är i stor utsträckning tillämpad och nära kopplad till de områden som är av betydelse för de professioner som utbildas vid institutionen.