collaboration

Department of Food, Nutrition and Dietetics

Collaboration

The Department of Food Studies, Nutrition and Dietetics considers collaboration with society to be of great importance, both for education and research. As for Uppsala University as a whole, our strategy is that collaboration should be integrated into education and research. In addition, it should be a mutual exchange of knowledge that encourages quality improvements in both research and education. Successes in these areas should also benefit society. A significant part of the institution's collaborations take place with two professional associations; Dietisternas Riksförbund (the Swedish Association of Clinical Dietitians) and Kost & Näring (the Swedish Association of Dieticians) and their representatives. All supervisors who participate in the work placement based aspects of the Dietetics programme and Bachelor's program in food service and nutrition also play a significant role in a mutual dialogue regarding the development of quality and relevance in the courses.  In addition, all external organisations and companies that provide suggestions for thesis subjects are an important aspect of the collaboration.

Teaching staff and researchers at the department are in demand as experts and speakers in a wide range of contexts, and by a variety of different organisations and companies. These encounters often stimulate issues that generate new research issues or desires for joint projects and educational initiatives. We take a positive view of a broader and deeper collaboration with different actors in society as a whole.

Verksamhetsförlagd utbildning

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ingår i både Dietistprogrammet  och Kostvetarprogrammet. Under perioden ska studenterna dels få ta del av den aktuella verksamheten samt under handledning genomföra olika arbetsuppgifter. För att praktikperioden ska vara möjlig behövs handledare och arbetsplatser inom relevanta yrkesområden.

Läs mer om ta emot en kostvetarstudent på praktik

Examensarbeten

Det är vanligt att våra studenter skriver examensarbeten i samverkan med externa aktörer, exempelvis företag, organisationer och kliniska verksamheter. Du kan söka bland våra uppsatser publicerade tidigare terminer i DiVA.

Har du en uppsatsidé som skulle passa för ett examensarbete hos oss? Hör av gärna av dig till någon av nedanstående kontaktpersoner.

Pernilla Sandvik, examensarbete kostvetarstudenter

Elin Lövestam, examensarbete dietiststudenter

Paulina Nowicka, examensarbete på magister- och masternivå 

Professionsorganisationer

Vi samverkar kontinuerligt med för utbildningen relevanta professionsorganisationer. För dietistprogrammet gäller det särskilt Dietisternas riksförbund och för kostvetarstudenterna Kost och näring. Våra studenter har ofta plats som studentrepresentanter i dessa organisationer och våra lärare och forskare deltar ofta som experter i olika arbetsgrupper.

Myndigheter, regioner och kommuner

Vi samverkar ofta med olika myndigheter, regioner och kommuner både i undervisning och forskning.

Våra forskare anlitas ofta som experter och deltar i referensgrupper och liknande, exempelvis i Socialstyrelsens arbete. Vi har även forskningssamarbeten med exempelvis Livsmedelsverket och även på studentnivå händer det att examensarbeten skrivs i samarbete med olika myndigheter. 

Vi anlitas ofta som föreläsare vid fortbildningar inom regioner och kommuner. Vidare samverkar vi med regioner genom olika forskningsprojekt och yrkesverksamma professionsdoktorander som går sin forskarutbildning i vår regi.

Last modified: 2023-01-17