Institutionen för kostvetenskap

Fortbildningsdag för verksamma lärare i hem- och konsumentkunskap

Tid: fredagen den 12 oktober 2018 kl. 08:45-16:45

Plats: Uppsala universitet, Biomedicinskt centrum (BMC) i sal B21.

Idag når personer med en egen agenda kring mat och kostråd oftare en bredare publik, jämfört med myndigheter som står för vetenskapligt förankrad information. Detta kan medföra osäkerhet om vad undervisningen i grundskolan skall baseras på för kostråd. Vad är bra matvanor? Kan vi lita på myndigheterna? Programmet innehåller även presentationer av resultat från den nya matvaneundersökningen på ungdomar samt de utmaningar som finns angående överviktiga barn. Dagen avslutas med exempel på hur man kan planera för att bedöma elevers prestationer i hem- och konsumentkunskap samt resultat från forskningsprojekt med betydelse för lärares didaktiska val.

Program

Anmälan