Två nya adjunktstjänster utlysta på IKV!

2019-01-17

Nu finns det två adjunktstjänster att söka på IKV!
 

Den ena tjänsten har en inriktning mot sensorik. Här är en länk till den tjänsten!

Den andra tjänsten har en inrikting mot hem- & konsumentkunskap. Här är en länk tiill den tjänsten!

Avsikten är att 50 procent av tjänsterna ska ägnas åt forskarutbildningsstudier, med målet att inom en åttaårsperiod avslutas med doktorsexamen.