Mat och miljö - studie vid Uppsala universitet

2018-01-29

Är du intresserad av mat och miljö? Då är du välkommen att delta i en intervjustudie om köttreducerade matvanor! 

Om du skulle vilja delta i studien så läs gärna den bifogade informationen  och kontakta Nicklas Neuman, postdoktor på Institutionen för kostvetenskap, på e-postadressen: nicklas.neuman@ikv.uu.se

Du som deltar i studien måste vara minst 18 år gammal och instämma i påståendet ”Jag anser att vi i Sverige, av klimatskäl, bör äta mindre kött”. Hur du själv äter spelar ingen roll – du kan vara vegan och du kan äta kött varje dag, det spelar ingen roll för ditt deltagande. Du förväntas inte heller ha några särskilda förkunskaper. Om du har en sjukdom – oavsett om den är diagnostiserad av läkare eller ej – som påverkar dina matval så kan du tyvärr inte delta i studien. Inte heller om du är aktiv i någon form av miljö- eller djurrättsrörelse.

Deltagandet är helt frivilligt. Du är fri att avbryta studien när du vill, inklusive i efterhand, och alla uppgifter om dig som person kommer förvaras oåtkomligt för obehöriga. Vid intervjutillfället ges mer information.

Med vänliga hälsningar
Nicklas Neuman, filosofie doktor i kostvetenskap
Postdoktor vid Institutionen för kostvetenskap, Uppsala universitet