Högre seminarier

Datum

Tid

Plats

Namn

Titel

8 maj    

Kl. 13.15 - 14.30   

Paradmatsalen

Inger Nilsen

Glukosvärden inför baritarisk kirurgi relaterat till kostfaktorer – vid vardagligt ätande vs Low-energy-diet (pulverdiet)

15 maj

13.15 – 14.30

Paradmatsalen

Alissa Jane Burnett

Deakin University, Melbourne, Australia

Associations between parenting styles, feeding practices, child eating behaviours and child diet quality

12 juni    

Kl. 13.15 - 14.30   

B1:412b & B1:416b

Evelina Liljeberg

Redovisning av och diskussion kring individuell läskurs om följsamhet till behandling.

12 juni    

Kl.15.00 – 16.15

B1:412b & B1:416b

Shaima Al-Adili

Redovisning av och diskussion kring individuell läskurs om personcentrering vid nutritionsbehandling av patienter med risk för undernäring