Högre seminarier

21 november kl. 13:15 i B1-412/416: Gita Berg. 
”Mat, måltider och hälsa – hur och vad lär sig elever i grundskolans hem- och konsumentkunskap?”

21 november kl. 15:15 i B1-412/416: Cansu Akman.
”PhD work at Medipol University, Turkey”

12 december kl. 13:15 i B412/416: Sheima Al-Adili