Institutionen för kostvetenskap

Högre seminarier

4 oktober kl. 13:15 i B1-412/416: Gita Berg

6 december kl. 13:15 i B1-412/416: Malin Skinnars Josefsson

13 december kl. 13:15 i B1-412/416: Maria Somaraki

20 december kl. 13:15 i B1-416: Karolin Bergman