Institutionen för kostvetenskap

Högre seminarier

26 april kl. 14:30 i B1-412/416: Pre-disputation Marie Lange

31 maj kl. 13:15 i B1-412/416: Malin Skinnars Josefsson

14 juni kl. 13:15 i B1-412/416: