Högre seminarier

Datum

Tid

Plats

Namn

Titel

27 mars 

kl. 13.15 - 14.30 

B1: 429             

Laura Pirkolo

Dietary fibre and gut-brain axis (study plan)

3 april

Kl.15.15 – 16.30

B1:412b & B1:416b

Shaima Al-Adili

Personcentrering vid nutritionsbehandling av patienter med risk för undernäring

10 april    

Kl.15.15 – 16.30

B1:412b & B1:416b

Maria Somaraki

Barns ätbeteende efter intervention

24 april    

Kl. 13.15 - 14.30   

B1:412b & B1:416b

Karolin Bergman

Diskursanalys av Livsmedelsverkets kostråd

8 maj    

Kl. 13.15 - 14.30   

Paradmatsalen

Inger Nilsen

Eating pattern in patients operated with duodenal switch or gastric bypass (study plan)

12 juni    

Kl. 13.15 - 14.30   

B1:412b & B1:416b

Evelina Liljeberg

Patienters erfarenheter av nutritionsbehandling med kosttillägg – analys av intervjudata