Institutionen för kostvetenskap

Högre seminarier

16 maj kl. 13:15 i B1-429: Slutseminarium Albina Granberg

30 maj kl. 13:15 i B1-412/416: Pre-disputation Malin Skinnars Josefsson

29 augusti kl.13:15 i B1-412/416: Mittseminarium Maria Somaraki
Early childhood obesity: parental feeding, child eating behaviors and effects of interventions

31 augusti kl.13:15 i B1-412/416: Pre-disputation Albina Granberg

17 oktober kl. 13:15 i B1-412/416: Karolin Bergman

21 november kl. 13:15 i B1-412/416: Gita Berg