Institutionen för kostvetenskap

Högre seminarier

28 mars kl. 13:15 i B1-408:
Elin Lövestam "Kritisk dietetik"

11 april kl. 13:15 i B1-412: Karolin Bergman

11 april kl. 15:15 i B1-412: Albina Granberg

2 maj kl. 13:15 i B1-412/416: Gita Berg

16 maj kl. 13:15 i B1-429: Slutseminarium Albina Granberg

30 maj kl. 13:15 i B1-412/416: Pre-disputation Malin Skinnars Josefsson

29 augusti kl.13:15 i B1-412/416: Mittseminarium Maria Somaraki
Early childhood obesity: parental feeding, child eating behaviors and effects of interventions

31 augusti kl.13:15 i B1-412/416: Pre-disputation Albina Granberg